Digitaal onderwijs: elke leerling een notebook

De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas met hun eigen notebook. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie op maatwerk en het belang van eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, waar digitaal leren veelal praktijk is.

Maatwerk
Een eigen notebook biedt de leerlingen de mogelijkheid op bepaalde momenten klassikale of individuele opdrachten uit te voeren. Digitaal werken maakt meer maatwerk mogelijk, omdat de leerlingen op deze manier op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Naast de basisleerstof kan gemakkelijker ondersteunende of verrijkende leerstof worden aangeboden.

Notebook én boeken
Hoe enthousiast we ook zijn, op onze school is digitaal leren geen op zichzelf staand doel. Het heeft een ondersteunende functie en we gebruiken het alleen als het iets toevoegt aan het leerproces. De leerlingen zitten dus niet ‘de hele dag achter de computer’. Notebooks hebben een plaats náást de leerboeken en zorgen zo voor de nodige variatie.

Naast de mogelijkheid om een eigen notebook mee te nemen, faciliteert het Trinitas College de aanschaf van een door ons geselecteerd model en financieren we een bijbehorend servicepakket. Voor iedere leerling met een passend advies moet de toegang tot onze scholen mogelijk zijn. Daarom treffen we op individuele gevallen afgestemde regelingen als dit i.v.m. de kosten noodzakelijk is. De informatie over schooljaar 2023-2024 is hier te vinden.