Schoolgids

Decanen

Han FortmannSchoolgids

Het HF-decanaat wordt geleid door twee decanen: Meneer de Oude begeleidt de havo-leerlingen, mevrouw Locatelli de leerlingen van het vwo. HAVO VWO             Dhr. C. (Chiel) de Oude Mw. I. (Ira) Locatelli m.deoude@trinitascollege.nl i.locatelli@trinitascollege.nl De leerlingen moeten in klas 3 één van die vier profielen én een vrij vak kiezen middels een… Read more »

Lees verder

Huiswerkbegeleiding / Lyceo

Han FortmannSchoolgids

In samenwerking met Lyceo biedt Han Fortmann de mogelijkheid aan om op school huiswerkbegeleiding en bijles te volgen. Door de begeleiding van Lyceo kunnen we leerlingen ook na schooltijd blijven ondersteunen met de lesstof. Lyceo kan deze begeleiding extra passend maken voor de leerling door direct contact met docenten en mentoren. Aan het deelnemen van… Read more »

Lees verder

Contact met school

Han FortmannSchoolgids

Telefonische bereikbaarheid Via het algemene telefoonnummer van de school, (072) 571 01 44, kunt u docenten of andere medewerkers van de school gedurende de schooltijden telefonisch bereiken. Indien een docent lesgeeft of een medewerker afwezig is, belt deze u op een later tijdstip terug. Trinitas College, Han Fortmann Bezoekadres: Beukenlaan 1 1701 DA Heerhugowaard Postadres:… Read more »

Lees verder

Schoolleiding

Han FortmannSchoolgids

Directie Directeur T. Bosmat.bosma@trinitascollege.nl Adjunct-directeur bedrijfsvoering mw. drs. K.B. Water MEM, k.water@trinitascollege.nl Teamleiders Brugklas mw. M. Stam, m.stam-dejong@trinitascollege.nl Havo 2/3 mw. I. Jansen, i.jansen@trinitascollege.nl Vwo 2/3 dhr. M. Westerweel, m.westerweel@trinitascollege.nl Havo 4/5 mw. A. Rozemeijer, a.rozemeijer@trinitascollege.nl Vwo 4/5/6 dhr. M.E. Ubas, m.ubas@trinitascollege.nl

Lees verder

Bevoegd gezag

Han FortmannSchoolgids

Trinitas College / Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard Op het Han Fortmann zijn de gymnasium-, atheneum- en havo-afdelingen te vinden. Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College. De rechtspersoon van het Trinitas College is de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard. De Stichting heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Voorzitter… Read more »

Lees verder