Bevoegd gezag

Trinitas College / Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard
Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College. Op Han Fortmann zijn de gymnasium-, atheneum- en havo-afdelingen te vinden. De rechtspersoon van het Trinitas College is de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard. De Stichting heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Voorzitter Raad van Bestuur: dhr. A.A. Heijnen
Voorzitter Raad van Toezicht: dhr. D. Reneman
Correspondentieadres:
Postbus 73
1700 AB Heerhugowaard
t (072) 571 01 44
e bestuurssecretariaat@trinitascollege.nl
Meer informatie is hier te lezen.