Bevoegd gezag

Pontis Onderwijsgroep

Het Regius College Schagen en het Trinitas College Heerhugowaard zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en verdergegaan onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap. Op de scholen zelf zal er weinig te merken zijn van de fusie. De scholen behouden hun eigen sterke en bekende merknamen.

Informatie over de missie/visie en de organisatiestructuur van de Pontis Ondergroep is te vinden op www.pontis.nl.