Bevoegd gezag

Trinitas College / Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard
Op het Han Fortmann zijn de gymnasium-, atheneum- en havo-afdelingen te vinden. Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College. De rechtspersoon van het Trinitas College is de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard. De Stichting heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Per 1 januari 2022 vindt er een bestuurlijke fusie plaats met het Regius College uit Schagen. De naam van de nieuwe fusieorganisatie wordt de Pontis Onderwijsgroep. Een groter bestuur geeft Johannes Bosco en Han Fortmann nog meer ruimte het eigen gezicht te behouden en onderwijskundig up to date te blijven.

Voorzitter Raad van Bestuur: dhr. A.A. Heijnen
Voorzitter Raad van Toezicht: dhr. D. Reneman
Correspondentieadres:
Postbus 73
1700 AB Heerhugowaard
t (072) 571 01 44
e bestuurssecretariaat@trinitascollege.nl
Meer informatie is hier te lezen.