Schoolgids

Leerlingen en school

Han FortmannSchoolgids

Hoe we leerlingen informeren LesroosterAlle roosterzaken lopen via de Zermelo-app. Hierop kunnen leerlingen hun lesrooster inzien en worden dagelijkse roosterwijzigingen direct gepubliceerd. HuiswerkHet huiswerk en toetsen worden voor het einde van de les opgegeven en opgenomen in de daarvoor aangewezen digitale leeromgeving of op andere wijze gepubliceerd. Bij lesuitval schuift het huiswerk door naar de… Read more »

Lees verder

Schoolkosten

Han FortmannSchoolgids

schooljaar 2024-2025 Een ouder/verzorger van een leerling betaalt geen lesgeld in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt de leerling van school. Sommige materialen moeten wel door de ouder betaald worden. Ook vraagt de school om een ouderbijdrage. Er zijn vier categorieën schoolkosten: Categorie 1, kosten voor leermiddelenOm te kunnen leren heeft een leerling leermiddelen… Read more »

Lees verder

Financiële tegemoetkoming

Han FortmannSchoolgids

In een aantal gemeentes kunnen ouders, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Per gemeente wordt per schooljaar bekeken of de tegemoetkoming in dezelfde vorm blijft bestaan. Informeer hiernaar bij uw gemeente.Voor de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk voert Haltewerk voor het schooljaar 2023-2024 deze regeling uit. De regeling is… Read more »

Lees verder

Receptie

Han FortmannSchoolgids

Met ingang van 2 september 2024 zal de receptie dagelijks bemand en telefonisch bereikbaar zijn van 08.00 t/m 16.15 uur. Leerlingen die hun telefoon moeten ophalen, kunnen dit direct na de laatste les om 16.05 uur doen bij de receptie.

Lees verder

Mediatheek

Han FortmannSchoolgids

De mediatheek biedt leerlingen de gelegenheid buiten de lesuren zelfstandig aan de slag te gaan met hun schoolwerk. Op vertoon van hun schoolpas kunnen leerlingen boeken, tijdschriften en andere materialen lenen. Het beheer is in handen van de mediathecaris, waarbij een aantal ouders assistentie verleent. De openingstijden en de huisregels zijn te vinden op de… Read more »

Lees verder

Begeleiding en ondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Onze docenten vinden een goede en vertrouwde sfeer in de klas belangrijk. Zij geven persoonlijke aandacht aan leerlingen tijdens het leerproces in de (mentor-)lessen en indien noodzakelijk daarbuiten. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid bij het leren van onze leerlingen. In alle klassen is de mentor het aanspreekpunt… Read more »

Lees verder

Basisondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Het Han Fortmann heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Daarnaast kan de mentor een beroep doen op de ondersteuningsdocent. In de brochure ”begeleiding en ondersteuning in én buiten de klas” staat alle relevante informatie voor ouders en/of verzorgers De ondersteuningsdocent… Read more »

Lees verder

Extra ondersteuning

Han FortmannSchoolgids

Als basisondersteuning niet toereikend blijkt te zijn, schakelt de mentor na instemming van leerling en ouders het ondersteuningsteam (o.l.v. de ondersteuningscoördinator) in. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en de trajectbegeleider. School kan hierbij hulp vragen aan de GGD (jeugdverpleegkundige, jeugdarts), de jeugd- en schoolcoach, leerplichtambtenaar, consulent samenwerkingsverband, JGGZ-VO of andere professionals die uw… Read more »

Lees verder

Decanen

Han FortmannSchoolgids

Het HF-decanaat wordt geleid door twee decanen: Melody Peverelli-Freriks begeleidt de havo-leerlingen, Pauline Smolders de leerlingen van het vwo. HAVO VWO     Melody Peverelli-Freriks Pauline Smolders decanenhf@trinitascollege.nlm.peverelli@trinitascollege.nl decanenhf@trinitascollege.nlp.smolders@trinitascollege.nl De decanen begeleiden en ondersteunen leerlingen op het HF bij het maken van keuzes. Dat begint met het kiezen van HF Likes in leerjaar 1 en het ontdekken… Read more »

Lees verder

Contact met school

Han FortmannSchoolgids

Telefonische bereikbaarheid Via het algemene telefoonnummer van de school, (072) 571 01 44, kunt u docenten of andere medewerkers van de school gedurende de schooltijden telefonisch bereiken. Indien een docent lesgeeft of een medewerker afwezig is, belt deze u op een later tijdstip terug. Trinitas College, Han Fortmann Bezoekadres: Beukenlaan 1 1701 DA Heerhugowaard Postadres:… Read more »

Lees verder