Het HF-decanaat wordt geleid door twee decanen: Melody Peverelli-Freriks begeleidt de havo-leerlingen, Eva Visser de leerlingen van het vwo.

HAVOVWO
  
Melody Peverelli-FreriksEva Visser
decanenhf@trinitascollege.nl decanenhf@trinitascollege.nl

De leerlingen moeten in klas 3 één van die vier profielen én een vrij vak kiezen middels een profielformulier. Er is een keuzeformulier voor 3 Atheneum, een voor 3 Gymnasium en een voor 3 Havo. Met behulp van voorlichting door de decanen (zie hiervoor ook de ‘Wegwijzer’) en vakdocenten, keuzebegeleidingslessen o.l.v. de mentoren en persoonlijke decaangesprekken met iedere leerling, proberen we de keuze zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk is er ook al aandacht voor de keuzemogelijkheden ná het Han Fortmann.

In klas 3 komen de decanen regelmatig in beeld, want dat derde leerjaar staat in het teken van de profielkeuze. Er zijn vier profielen: CM (cultuur en maatschappij), EM (economie en maatschappij), NG (natuur en gezondheid) en NT (natuur en techniek).

In klas 4 ligt de nadruk vooral op het serieus voorbereiden van het kiezen van een vervolgopleiding: in de richting van het mbo (= middelbaar beroepsonderwijs), het hbo (=hoger beroeps onderwijs) of het wo (= wetenschappelijk onderwijs, oftewel de universiteit. Alle leerlingen van klas 4 bezoeken, samen met vierde klassers van andere scholen uit de regio, de regionale voorlichtingsavonden (RVA) in december. Daar geven voorlichters van hbo’s en universiteiten uit het hele land informatie over de studies die zij aanbieden. Leerlingen schrijven zich in voor de voorlichtingen die voor hen interessant zijn. Uiteraard worden ze daarop voorbereid door het maken van een digitale test, die met medewerkers van een extern keuzebegeleidingsbureau wordt besproken. Zo kunnen de leerlingen ontdekken welke vervolgstudies mogelijk bij hun interesses en capaciteiten passen. Op de RVA kunnen ze dan ervaren welke studie(s) op hogeschool of universiteit ze verder willen onderzoeken middels het bezoeken van open dagen en/of meeloopdagen. In de tweede helft van het schooljaar volgt nog een middag algemene ‘kennismaking met het hbo’ op Inholland Alkmaar.

In klas 5 (havo) en 5/6 (vwo) moet de knoop worden doorgehakt en een definitieve keuze worden gemaakt voor een vervolgopleiding na havo of vwo. Leerlingen gaan dan nog meer open dagen en voorál meeloop- en proefstudeerdagen bezoeken. Daarnaast zijn er decaanlessen over alle belangrijke informatie betreffende studiekeuze. Ook voeren de decanen met alle eindexamenleerlingen gesprekken.

Op de ELO kunnen de leerlingen decanennieuws vinden, zoals bijv.
  *belangrijke websites, zoals www.studiekeuze123.nl , www.startstuderen.nl en www.wilweg.nl.
  *informatie over nieuwe maatregelen in het hoger onderwijs.
  *powerpointpresentaties van de decanen.
  *decanaatsprogramma’s voor de verschillende leerjaren.

Voor alle leerjaren zijn de vooropleidingseisen voor hbo en wo van belang!

Heb je vragen of problemen? Kom langs in:
kamer 266 (voor vwo-leerlingen)
kamer 267 (voor havoleerlingen)