Begeleiding en ondersteuning

Onze docenten vinden een goede en vertrouwde sfeer in de klas belangrijk. Zij geven persoonlijke aandacht aan leerlingen tijdens het leerproces in de (mentor-)lessen en indien noodzakelijk daarbuiten. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid bij het leren van onze leerlingen.

In alle klassen is de mentor het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Alle klassen hebben, naast de vaklessen van de mentor, een mentoruur, waarin de mentor belangrijke thema’s bespreekt. In overleg kunnen de mentor, de ouders en de leerling besluiten tot bepaalde vormen van extra begeleiding of ondersteuning.

Een overzicht van alle vormen van ondersteuning is te vinden op de ondersteuningskaart.

Informatie over de basisondersteuning, de extra ondersteuning, de decanen en huiswerkbegeleiding is te lezen op de pagina’s in het menu van dit hoofdstuk.