Wat is het MEP?
MEP staat voor Model European Parliament. Het MEP is een simulatie waarbij leerlingen het Europese Parlement naspelen en waarbij de prestaties van de deelnemers beoordeeld worden. Uiteindelijk krijg je voor je inspanningen een cijfer dat meetelt als een praktische opdracht voor het vak maatschappijleer. Het MEP Noord-Holland vindt deels bij ons op school plaats en er zijn leerlingen van zeven scholen uit Noord-Holland bij betrokken. De beste deelnemers van dit provinciale MEP mogen door naar het landelijke MEP waaraan scholen uit heel Nederland meedoen. En dan zijn er ook nog enkel gelukkigen die zo goed zijn dat ze ons land mogen vertegenwoordigen op het internationale MEP.

Wat wordt er van je verwacht?
Als je meedoet aan het MEP krijg je twee deelnemers van een andere school als gast in huis. Het MEP duurt namelijk van vrijdagmiddag t/m maandagmiddag, meestal in februari of maart. Overdag wordt er bij ons op school of bij de Jan Arentsz scholengemeenschap in Alkmaar vergaderd. De zaterdag- en zondagavond zijn vrij gehouden zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen om na een dag intensief vergaderen de gezelligheid op te zoeken. Iedere deelnemer is lid van een commissie. Deze commissies houden zich met dezelfde soort problemen bezig als de commissies van het Europese Parlement. Daarnaast vertegenwoordigt iedere school een land dat lid is van de Europese Unie (EU). Tevens leveren wij een aantal waarnemers uit een land dat aspirant-lid van de EU is, en we leveren 2 journalisten die samen met 2 journalisten van het Jan Arentsz een krant van het MEP- weekend zullen maken. Er zijn 4 commissies waar iedere school/land 2 deelnemers voor levert. Hieronder staan een aantal voorbeelden van de commissies en de vraagstukken waarmee zij zich bezighouden:

 1. Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken:
  Het vraagstuk van de ontwikkeling van een strategie door de EU om de integratie van buitenlanders te bevorderen en xenofobische tendensen te bestrijden.
 2. Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbeleid:
  Het vraagstuk een gemeenschappelijk beleid vanuit de EU te ontwikkelen betreffende de preventie van infectieziekten als AIDS, SARS en Vogelgriep.
 3. Commissie Buitenlandse Zaken:
  Het vraagstuk van de rol van de EU in het conflict in het Midden-Oosten betreffende de erkenning van de staat Israƫl en een soevereine Palestijnse staat.
 4. Commissie Economische en Monetaire Zaken:
  Het vraagstuk van de wijze waarop de lidstaten van de EU zich kunnen verzekeren van een ononderbroken aanvoer van energie.

De bedoeling is dat ieder land een voorstel in de vorm van een resolutie voorbereidt om tot een oplossing van bovengenoemde problemen te komen. Je maakt dus per tweetal een resolutie over hoe jouw land het probleem van jullie commissie wil oplossen. Dat doen de commissieleden van de andere zeven scholen/landen ook en tijdens het weekend moeten jullie het eens zien te worden met elkaar over een gezamenlijke resolutie. De twee voorzitters van iedere commissie zijn geen docenten maar deelnemers die vorig jaar tot de besten van het MEP Noord-Holland werden gekozen. De eindresoluties worden op maandag tijdens de eindvergadering in het Gemeentehuis in Haarlem voorgelegd aan alle deelnemers van het MEP die vervolgens daarover discussiƫren en stemmen.