Huiswerk niet kunnen maken

Het kan voorkomen dat een leerling wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden zijn huiswerk niet heeft kunnen maken. De leerling kan dan bij de receptie huiswerkvrij vragen op vertoon van een briefje van de ouders. Als een leerling denkt om een andere reden het huiswerk niet te kunnen doen, vraagt hij minstens één dag tevoren huiswerkvrij bij de teamleider.

Huiswerkvrij

De leerlingen van de onderbouw hebben een aantal malen huiswerkvrij:

  • De eerste schooldag na herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie én na 5 december.
  • De dag na hun verjaardag (maar: van tevoren afgesproken toetsen moeten wél gemaakt worden). De leerling haalt hiervoor een huiswerkvrijbriefje bij de receptie. Als de verjaardag in het weekend valt, is er huiswerkvrij op de daarop volgende maandag. Valt de verjaardag in één van de vakanties of op 5 december, dan mag de leerling zelf een schooldag kiezen.

Voor bovenbouwleerlingen geldt er geen huiswerkvrijregeling. De eerste schooldag na herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie en na 5 december zijn voor deze leerlingen wel toetsvrij. Dit geldt niet voor toetsen in de toetsband als deze op maandag valt en bij inhaaltoetsen.

Huiswerk niet gemaakt

Van leerlingen wordt verwacht dat zij hun huiswerk verzorgen. Indien het huiswerk niet juist verzorgd is, kan de docent hiervoor een sanctie treffen. Dit is ter beoordeling aan de docent die, indien noodzakelijk, contact kan leggen met ouders, mentor en/of de teamleider.