We gaan ervan uit dat alle leerlingen het liefst een prettige en veilige school bezoeken, waar ze zich op hun gemak voelen én de kans krijgen om zoveel mogelijk te leren. Daarom verwachten we van leerlingen dat zij zich houden aan onderstaande regels.

 • Leerlingen komen op tijd, voorbereid en voorzien van de benodigde materialen naar de les.
 • Op het schoolterrein en in het gebouw mag niet worden gerookt. Ook vapen is niet toegestaan.
 • In het schoolgebouw en op het schoolterrein mogen geen alcohol en/of drugs worden gebruikt.
 • In en om school zijn cafeïnehoudende energiedrankjes niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van cafeïnehoudende energiedrankjes, alcohol, drugs, wapens en vuurwerk is niet toegestaan.
 • Kleding en teksten op kleding dienen betamelijk te zijn, niet kwetsend of aanstootgevend voor anderen. Binnen het gebouw mogen geen jassen, hoeden, petten of mutsen gedragen worden. Een hoofdbedekking vanuit religieuze motieven is toegestaan, maar dat geldt niet voor gezichtsbedekkende of andere kleding die verbonden is aan een religieuze overtuiging of daarmee in verband kan worden gebracht. De schoolleiding beslist over de toepassing van deze beperkende regels. Behoudens deze beperkingen hebben leerlingen een grote vrijheid om eruit te zien zoals ze dat willen.
 • Het gebruik van kauwgom is niet toegestaan. Eten en drinken mag alleen in de aula.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon, smartwatch, tablet, e.d., is alleen toegestaan in de ruimtes waar kan worden gepauzeerd. Tijdens de lessen gaat de telefoon in de telefoontas, die in het lokaal hangt. Houdt een leerling zich hier niet aan, dan kan de apparatuur voor bepaalde tijd ingenomen worden. Uitgezonderd zijn situaties waarin de betreffende docent het gebruik ervan voor onderwijskundige doelen nadrukkelijk toestaat.
 • Fietsen en bromfietsen worden geplaatst in de daartoe bestemde rekken en moeten altijd op slot worden gezet. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal.
 • Aan het gebruik van internet en audio zijn voorwaarden verbonden. Klik hier voor de uitgebreide regeling ‘Richtlijnen internet en audio’.
 • Het is leerlingen niet toegestaan om op school zonder toestemming van de betrokkene foto-, geluids- en video-opnamen te maken. Ook het plaatsen van schoolgerelateerde opnamen en teksten op het internet of andere media is zonder toestemming van de schoolleiding niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de naam en het logo van de school, zonder toestemming van de directeur.

En dan nog een paar zaken…
Schade die een leerling aan het schoolgebouw, meubilair, leermiddelen en dergelijke veroorzaakt, wordt op kosten van de ouders hersteld.
De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van leerlingen.
We hebben op diverse plaatsen in en rond het gebouw beveiligingscamera’s bevestigd. De met de camera’s verkregen informatie kan in bepaalde gevallen worden gebruikt om na te gaan wat er is gebeurd en om zo nodig maatregelen te treffen.