Internationale Schakel Klas (ISK)

1. De Internationale Schakel Klas

Het doel van de ISK is om leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Daarna kun je doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De leeftijd van de leerlingen is 12 -16 jaar.

Je gaat naar de ISK als je:
● Nog niet zo goed Nederlands spreekt, en
● Je minder dan 2 jaar in Nederland woont, en
● Je tussen de 12-17 jaar bent.

2. Intake

Als je in Heerhugowaard of omgeving woont, kun je naar de ISK klas van het Trinitas College.
Je krijgt een intake gesprek. Een gesprek om je te leren kennen. En we stellen vragen. Je moet ook een toets doen. Dit wordt gedaan op school of bij het AZC in Heerhugowaard. Als je nog niet zo goed Nederlands spreekt, kunnen we een tolkentelefoon gebruiken. Of we praten in het Engels.

Wat is er nodig voor inschrijving/intake?
De ouders/verzorgers komen samen met de leerling naar de intake. Voor een snelle plaatsing is het handig om, indien mogelijk, de volgende papieren mee te nemen:
1. een verblijfsvergunning
2. een identiteitskaart of paspoort van de leerling en van de ouders (indien mogelijk)
3. een pasje van de zorgverzekeraar
4. een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA) met daarop de datum van vestiging in Nederland en geregistreerde nationaliteit(en)
5. de naam en het telefoonnummer van de huisarts
6. het BSN (burgerservicenummer) d.m.v. een schriftelijk bewijs met officiële status
7. rapporten of certificaten van vorige scholen (indien aanwezig)

3. Onderwijs

Het onderwijsprogramma

De meeste lessen zijn lessen Nederlands als tweede taal. Dat noemen ze NT2. Je krijgt ook andere vakken zoals sport, techniek, rekenen, beeldende vorming en Engels.

In de lessen Nederlands leer je ook over Nederland en Nederlandse gewoonten. En ook over de Nederlandse cultuur en feesten. Zoals bijvoorbeeld Kerst of Sinterklaas. Maar we leren ook over feesten en gebruiken van andere landen.

Onderwijs op niveau

In de ISK klas zitten leerlingen die al goed Nederlands spreken. Er zijn ook leerlingen die nog geen Nederlands spreken. Daarom krijg je lessen die passen bij jou. Je werkt in je eigen tempo. En je werkt met je eigen materiaal. Ook werk je met een laptop. Soms werk je alleen en soms werk je in een groepje. In de klas praten we Nederlands.
Je kunt vanaf het moment dat je in Nederland bent, twee jaar naar de ISK. Daarna ga je uitstromen naar een andere school.

4. Uitstroom

Wanneer je aan het einde komt van je leertraject, stroom je door naar een passend vervolgtraject. Waar wordt naar gekeken?

•       hoelang heb je in de ISK klas gezeten?
•       wat is je niveau voor Nederlands, rekenen, Engels?
•       wat is je leeftijd?
•       hoe is je gedrag, inzet en motivatie?
•       soms vragen ze om een IQ-test
•       hoe lang ben je in je eigen land naar school geweest?

Uitstroomprofielen

5. Vakken en lessentabellen

Groep 12-15 jaar

Vak  Lessen (50 min.) per week
 
Nederlands als Tweede Taal (NT2)20
Rekenen 1F/2F2
Engels*2
Techniek/ Sport/ Beeldende Vorming2-4
Totaal26 lesuren

*Engels wordt gegeven als je minimaal niveau A1 hebt voor Nederlands of als je al Engels spreekt.

Leerlingen krijgen 30 lesuren per week. De meeste lessen zijn NT2, Nederlands als Tweede Taal.  Daarnaast krijgen zij vakken die voor de doorstroom naar regulier voorgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Ook in deze lessen wordt aandacht besteed aan de Nederlandse (vak)taal.

Alle leerlingen van de ISK-klassen op het Trinitas College doen mee met de traditionele cultuur- en sportevenementen van de school, zoals sportdagen, de kerstviering, de feestavond en de voorstelling De Grote Prijs in theater Cool.

6. Begeleiding en zorg
De mentor is de belangrijkste gesprekspartner voor leerling en ouder. Als ouder kunt u, bij vragen, altijd contact opnemen met de mentor. Dit kan via de mail op isk@trinitascollege.nl. U kunt ook een afspraak maken op school.