Doorstroom na het derde leerjaar

Op zowel havo als vwo is er aan het einde van het derde leerjaar opnieuw een keuzemoment: de leerlingen kiezen een vervolgopleiding en een examenprofiel. Die keuze is gebaseerd op de capaciteiten en belangstelling van de leerling en op de wensen met betrekking tot vervolgopleiding en een later beroep. De decanen begeleiden de leerlingen uitgebreid bij de profielkeuze. Ze geven klassikale voorlichting, voorlichting op de ouderavonden, organiseren samen met de mentoren de keuzebegeleidingslessen en spreken de leerlingen ook persoonlijk.
Leerlingen kunnen na havo 3 overstappen naar de locatie Johannes Bosco. De overstap naar de examenklas kan alleen onder strikte voorwaarden omdat het examenprogramma van het vmbo al in de derde klas wordt ingezet.

De bovenbouw

  • Het onderwijsprogramma van de bovenbouw is opgebouwd uit drie delen: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en de vrije ruimte.
  • In het gemeenschappelijk deel zitten voor alle profielen verplichte vakken als Nederlands en Engels.
  • Het profieldeel bevat de vakken van het door de leerling gekozen examenprofiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Met de vakken uit het profiel kan de leerling zich goed voorbereiden op een vervolgstudie of beroep.
  • Behalve in de verplichte vakken moet een leerling ook nog examen doen in één of meer keuzevakken.

Onze school heeft een zeer groot vakkenaanbod. We hebben een bloeiende afdeling kunstvakken: veel leerlingen doen examen in tekenen, handvaardigheid (alleen havo) of muziek. Op de havo kun je het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) volgen. Daarnaast bieden wij vakken aan als informatica, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie en wiskunde D. Ook kunnen leerlingen extra lessen Frans of Duits volgen om respectievelijk een DELF- of Goethe-certificaat te behalen. Dit biedt de leerlingen een flinke uitdaging en is bovendien een uitstekende voorbereiding op het hoger of universitair onderwijs, ook in het buitenland.

Oriëntatie op vervolgstudie en beroep

In havo 4 en 5 en in vwo 4, 5 en 6 oriënteren de leerlingen zich verder op een vervolgstudie. Ook in dit stadium begeleiden de decanen dit proces, met ondersteuning van een professioneel bureau. Dit gebeurt door middel van gesprekken, een beroepskeuzetest, lessen in oriëntatie op studie en beroep en door workshops voor ouders over vervolgstudie en studiekeuze. Verder stimuleren de decanen het bezoeken van voorlichtingsdagen en meeloopdagen op hogescholen en universiteiten. Klik hier voor de decanen-pagina. De school werkt samen met de VU in de vorm van het Pre University College.

Na het diploma

Na het behalen van hun diploma houden de decanen contact met onze gediplomeerde leerlingen. We vinden het belangrijk om van onze oud-leerlingen te horen hoe het hun vergaat in het vervolgonderwijs. Met de informatie van onze oud-leerlingen kunnen we ons onderwijs verbeteren en nog beter afstemmen op het vervolgonderwijs. De meeste oud-leerlingen zeggen tevreden te zijn over de gemaakte keuze. Ze doen het goed in het vervolgonderwijs.