Onze brugklassen en de tweejarige brugperiode

Onze brugklassen

In schooljaar 2024-2025 hebben we vier soorten brugklassen: mavo/havo, havo/vwo, vwo (atheneum en gymnasium) en tweetalig onderwijs (havo/vwo).
In alle brugklassen worden in het eerste jaar 14 vakken gegeven met uitzondering van het gymnasium, waar 15 vakken worden aangeboden.

 • De mavo/havo-brugklas
  In deze klassen worden leerlingen geplaatst met minimaal een tl/h-advies van de basisschool. In de brugperiode krijgen de leerlingen veertien verschillende vakken, een brede basis voor het vervolg van hun studie. De brugperiode in deze klassen duurt twee jaar. Na deze twee jaar gaan de leerlingen verder in de richting die het beste bij hen past.
 • De havo/vwo-brugklas
  In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een havo, havo/vwo- of vwo-advies. Ook in deze klassen duurt de brugperiode twee jaar. Voor leerlingen die er gedurende het eerste brugklasjaar achter komen dat de gymnasiumopleiding iets voor hen is, is er vanaf de voorjaarsvakantie een aparte module Latijn, om na het eerste brugklasjaar door te kunnen stromen naar gymnasium 2.
 • De vwo-brugklas; atheneum of gymnasium
  Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor de eenjarige vwo-brugklas, waarna zij door kunnen stromen naar de richting die het beste bij hen past. Leerlingen die gaan voor het gymnasium komen vanaf de brugklas in een aparte afdeling. Deze brugklasleerlingen krijgen, behalve de veertien brugklasvakken, ook les in de Griekse en Latijnse taal en cultuur. Via aansprekende thema’s komt dit vak ook terug in de wekelijkse projectmiddag in samenhang met de vakken geschiedenis, Nederlands en ict. Verdieping en uitdaging staan voorop.
 • De tto-brugklas
  Bij het tweetalig onderwijs gaat in de brugklas ruim de helft van de vakken in het Engels. Naast de reguliere lessen Engels worden ook vakken als bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde, muziek en LO in het Engels gegeven. Voor de tto-brugklas is een vwo- of een havo-advies van de basisschool vereist.

KEUZEVAKKEN IN DE BRUGKLAS
Vanaf de brugklas kunnen leerlingen al zelf keuzes maken in vakken waarover zij meer willen weten! In het tweede semester van de brugklas kiezen zij voor het extra vak sport, art & design of techniek/informatica. Dit vak wordt gevolgd binnen de bestaande lesweek en kost niets extra’s. In de tweede klas wordt opnieuw een keuzevak gekozen. In de lessen van het keuzevak worden de leerlingen uitgedaagd en staat plezier voorop!

De brugperiode

Mavo/havo, havo/vwo, vwo, gymnasium en tto
De brugperiode duurt voor mavo/havo en voor havo/vwo twee jaar. In het tweede leerjaar geven alle betrokken docenten in de loop van het tweede jaar een advies over de leerlingen. Bij dit advies spelen resultaten, kennis, vaardigheden, inzicht en motivatie van de leerling een rol. De toetsen in de mavo/havo en havo/vwo klassen worden in de tweejarige brugperiode aangeboden op twee niveaus. Aan de hand van deze adviezen en de testresultaten wordt een advies over het vervolg van de opleiding uitgebracht. De ouders krijgen uitgebreide informatie over de advisering en worden aan het einde van het eerste schooljaar uitgenodigd om hierover met de mentor te praten. Halverwege leerjaar 2 kiest een leerling een wensspoor, waarbij de leerling zich gaat focussen op het niveau waarvan de leerling vindt dat dit het beste bij hem past. Toetsing vindt plaats op dat niveau. Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling, samen met de ouders en in overleg met de mentor, voor voortzetting van de opleiding op vmbo-tl, havo of vwo niveau. Als blijkt dat vmbo-tl de beste vervolgrichting is, vindt overleg plaatst met de locatie Johannes Bosco. De richting die een leerling uiteindelijk kiest, is afhankelijk van de combinatie van schooladvies en studieresultaten.
In de vwo- en gymnasiumbrugklassen duurt de brugperiode een jaar. De docenten geven in de loop van het tweede semester een advies over het vervolg van de opleiding. Net zoals bij de andere brugklassen zijn resultaten, kennis, vaardigheden, inzicht en motivatie van de leerling van belang en worden de ouders in het proces betrokken.

Doorstroom na de brugperiode

Na de brugperiode stromen onze leerlingen op het Han Fortmann door naar gymnasium, atheneum(-tto) of havo(-tto). Leerlingen die na de brugperiode doorstromen naar vmbo-tl stappen over naar de Johannes Bosco. In het belang van de leerling wordt de overstap maximaal begeleid door nauwe samenwerking tussen de beide scholen.