Onze brugklassen en de brugperiode

Onze brugklassen

In schooljaar 2020-2021 hebben we de vier soorten brugklassen: havo/vwo, gymnasium, tweetalig onderwijs (tto) en de ONS-klas. Voor ons aanbod in schooljaar 2021-2022 verwijzen we naar de groep 8-pagina’s, klik hier.

 • De havo/vwo-brugklas
  In deze klassen worden leerlingen geplaatst met minimaal een havoadvies van de basisschool. In het brugjaar krijgen de leerlingen veertien verschillende vakken, een brede basis voor het vervolg van hun studie. Voor leerlingen die er gedurende het brugklasjaar achter komen dat de gymnasiumopleiding iets voor hen is, is er vanaf de voorjaarsvakantie een aparte module Latijn, om na de brugklas door te kunnen stromen naar gymnasium 2.
 • De gymnasium-brugklas
  Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor een gymnasiumopleiding. Zij komen dan vanaf de brugklas in een aparte afdeling. De brugklasleerlingen krijgen, behalve de veertien brugklasvakken, ook les in de Griekse en Latijnse taal en cultuur. Via aansprekende thema’s komt dit vak ook terug in de wekelijkse projectmiddag in samenhang met de vakken geschiedenis, Nederlands en ict. Verdieping en uitdaging staan voorop.
 • De tto-brugklas
  Bij het tweetalig onderwijs gaat in de brugklas meer dan de helft van de vakken in het Engels. Naast de reguliere lessen Engels worden ook vakken als geschiedenis, wiskunde, muziek en LO in het Engels gegeven. Voor de tto-brugklas is een vwo-advies van de basisschool vereist.
 • De ONS-klas
  De letters ONS staan voor Onderwijs Nieuwe Stijl. In deze klas worden er naast bepaalde reguliere lessen ook vakken in projectvorm aangeboden. De bij de projecten betrokken vakken koppelen hun leerdoelen aan een thema. Zo kan er in deze klas onderwijs gegeven worden waarbij leerlingen samen leren op hun eigen niveau. In de ONS-klassen zijn leerlingen geplaatst met minimaal een havoadvies.

De brugperiode

Havo/vwo, gymnasium en tto
De brugperiode duurt voor havo/vwo, gymnasium en tto één jaar. In de brugklas geven alle betrokken docenten in de loop van het tweede semester een advies over de leerlingen. Bij dit advies spelen kennis, vaardigheden, inzicht en motivatie van de leerling een rol. Aan de hand van deze adviezen en de testresultaten wordt een advies over het vervolg van de opleiding uitgebracht. De ouders krijgen uitgebreide informatie over de advisering en worden aan het einde van het schooljaar uitgenodigd om hierover met de mentor te praten. Aan het einde van deze brugklassen kiest de leerling, samen met de ouders en in overleg met de mentor, voor voortzetting van de opleiding in havo 2, atheneum 2, tto-atheneum 2 of gymnasium 2. Als blijkt dat vmbo-tl de beste vervolgrichting is, vindt overleg plaatst met de locatie Johannes Bosco. De richting die een leerling uiteindelijk kiest, is afhankelijk van de combinatie van schooladvies en studieresultaten.

ONS-klas
In de ONS-klas valt het keuzemoment aan het eind van het tweede leerjaar. Tijdens het eerste en het tweede leerjaar vinden herhaaldelijk gesprekken met de leerling en de ouders plaats. De leerling wordt tijdens deze gesprekken op weg geholpen om zich te ontwikkelen tot het niveau waar hij of zij graag zou willen eindigen. Aan het eind van het tweede leerjaar brengen alle docenten een advies uit over de leerling. Net zoals bij de andere brugklassen zijn kennis, vaardigheden, inzicht en motivatie van de leerling van belang en worden de ouders in het proces betrokken. Ook in de ONS-klas hangt de richting die de leerling uiteindelijk kiest af van de combinatie van schooladvies en studieresultaten.

Doorstroom na de brugperiode

Na de brugperiode stromen onze leerlingen op het Han Fortmann door naar gymnasium, atheneum-tto, atheneum of havo. Leerlingen die na de brugperiode doorstromen naar vmbo-tl stappen over naar de locatie Johannes Bosco. In het belang van de leerling wordt de overstap maximaal begeleid door nauwe samenwerking tussen de beide scholen.