16 oktober 2023

Taal en rekenen

Op Johannes Bosco zijn we dit schooljaar gestart met extra taal- en rekenlessen in de onderbouw. Ook volgend schooljaar (24-25) zetten we dit door. Zo willen we de leerlingen helpen met datgene wat zij best lastig vinden.
Op deze manier gaan de vakken Nederlands en wiskunde ook een stuk makkelijker en goed kunnen lezen is ook fijn voor alle ander vakken!