Directie
Directeur: mw. J. van Koten
Adjunct-directeur: dhr. A. de Vries

Onderbouw mavo en beroepsgerichte leerwegen
Teamleider: dhr. R. van Zanten
Teamcoördinator mavo en beroepsgerichte leerwegen: dhr. V. Janse

Onderbouw Ontdekkende leerweg en ISK
Teamleider: mw. S. Slort
Teamcoördinator ontdekkende leerweg: mw. E. Nan
Teamcoördinator ISK: mw. M. Schouten

Bovenbouw

Theoretische leerweg
Teamleider: mw. M. Veltenaar
Teamcoördinator:

Beroepsgerichte leerweg
Teamleider: dhr. T. de Jonker
Teamcoördinatoren:
– techniek: dhr. D. Kasmo en dhr. M. Nieuwenhuis
– diensten en producten: dhr. J.W. Tensen en dhr. M. Nieuwenhuis
– zorg en welzijn: mw. K. Hoff en dhr. L. de Wit