Directie
Directeur: mw. J. van Koten
Adjunct-directeur: dhr. A. de Vries

Onderbouw
Teamleider: dhr. R. van Zanten

Teamcoördinator mavo: dhr. E. Kaan
Teamcoördinator beroepsgerichte leerwegen: mw. K. Nieuwendijk
Teamcoördinator ontdekkende leerweg: mw. E. Nan

Bovenbouw

Theoretische leerweg
Teamleider: dhr. R. Krijtenberg
Teamcoördinator: dhr. B. Brouwer

Beroepsgerichte leerweg
Teamleider: dhr. T. de Jonker

Teamcoördinatoren:
– techniek: dhr. D. Kasmo en dhr. J.W. Tensen
– diensten en producten: dhr. L. de Wit en dhr. J. Keijzer
– zorg en welzijn: mw. K. Hoff en mw. F. van Meekeren