Aanmelden hogere leerjaren

Voor het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan A. Oudhuis. De pagina met decaneninformatie is hier te vinden.

Hogere leerjaren
Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.
Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College
Toelatingsprocedure leerjaar 2, 3 en 4 buiten het Trinitas College
Doorstroming van havo-3 naar vmbo-tl-4 buiten het Trinitas College