Digitaal leren

Werken met een eigen notebook op het Trinitas College
De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (ELO) op onze school steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie, waarin we belang hechten aan eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. We combineren notebook en boeken in ons onderwijs. Digitaal leren is geen opzichzelfstaand doel. Het heeft een ondersteunende functie en we gebruiken het omdat het iets toevoegt aan het leerproces. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal leren veelal praktijk is.

Een eigen notebook hebben. Dit zorgt er voor dat kinderen ook thuis hun eigen laptop kunnen gebruiken en niet de ‘familiecomputer’ hoeven delen. Daarbij kan onze eigen ICT-helpdesk bij technische vragen en problemen direct hulp bieden.    

Flexonderwijs
Het hebben van een eigen laptop sluit ook goed aan bij het flexonderwijs. In de kernlessen wordt alle basisleerstof aangeboden en kan de laptop samen met de leerboeken  gebruikt worden om informatie op te zoeken en opdrachten te maken. In de flexlessen kan de leerstof worden verbreed, verdiept of extra worden geoefend. Ook hier speelt de laptop een ondersteunende rol. Thuis kan de laptop weer gebruikt worden bij het afronden van het huiswerk en het voorbereiden van de toetsen. De laptop is breed inzetbaar en een meerwaarde bij het totale onderwijsleerproces. 

Samenvattend:
-digitaal leren maakt deel uit van het onderwijsleerproces;
-combinatie van notebook, leer-en werkboeken;
-een afwisselend lesprogramma: “ Niet de hele dag achter het scherm”;
-alle leerlingen een eigen notebook op school en thuis te gebruiken;
-aan te schaffen via leverancier van de school (huurkoop of koop);
-of ‘Bring on your own device’  => aanschaf bij eigen leverancier.

Aanschaf notebook

Klik hier voor de informatiefolder van 2024-2025.
Mocht u vragen hebben over de aanschaf van een eigen notebook dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk@trinitascollege.nl

LEES VERDER