Nieuw leerplein ontdekkende leerweg

Vanaf dit schooljaar krijg je als leerling van de ontdekkende leerweg les op een prachtig nieuw ingericht leerplein, dat past bij de onderwijsvisie. Bij de ontdekkende leerweg werken we in thema’s die worden bepaald door het vak mens & wereld. Een geïntegreerd vak waarbij een beroep wordt gedaan op je eigen nieuwsgierigheid en creativiteit. Dit geldt ook voor de andere vakken die zoveel mogelijk aansluiten bij het thema.

Een deel van de dag werken we zelfstandig of in kleine groepen op het leerplein: heel geconcen­treerd in de stilteruimte, lekker aan tafel bij het raam of samenwerkend in één van de huizen. Wan­neer we een groepsgesprek hebben, gaan we in de leeskamer zitten. De docent functioneert als coach en begeleidt de leerling.

Bekijk het prachtige ontwerp van het nieuwe leerplein!