Aanmelden eerste leerjaar 2024-2025

Het formulier bij voorkeur invullen via een laptop of pc.
Op dinsdag 2 en woensdag 3 april van 19.00-20.30 uur wordt deze aanmelding definitief gemaakt op school. Mocht u hulp nodig hebben bij het in vullen van het formulier dan is er een medewerker aanwezig om het formulier samen met u ter plekke op een pc in te vullen.