Wat is het MEP?
MEP staat voor Model European Parliament. Het MEP is een rollenspel waarbij leerlingen het Europese Parlement naspelen en oplossingen te bedenken voor problemen waar de EU mee geconfronteerd wordt. Uiteindelijk krijg je voor je inspanningen een cijfer dat meetelt als een praktische opdracht voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer. Het MEP Noord-Holland vindt deels bij ons op school plaats, en er zijn leerlingen van 8 scholen uit de omtrek bij betrokken. De beste deelnemers van dit provinciale MEP mogen door naar het landelijke MEP waaraan scholen uit heel Nederland meedoen. En dan zijn er ook nog enkel gelukkigen die zo goed zijn dat ze ons land mogen vertegenwoordigen op het internationale MEP.

Wat wordt er van je verwacht?

Als je meedoet aan het MEP krijg je 2 deelnemers van een andere school als gast in huis. Het MEP duurt namelijk van vrijdagavond t/m maandagavond, meestal in maart. Overdag wordt er bij ons op school of bij de Jan Arentsz scholengemeenschap in Alkmaar vergaderd. De avonden zijn vrij gehouden zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen om na een dag intensief vergaderen de gezelligheid op te zoeken.
Iedere deelnemer is lid van een commissie. Deze commissies houden zich met dezelfde soort problemen bezig als de commissies van het Europese Parlement. Daarnaast vertegenwoordigt iedere school een land dat lid is van de Europese Unie (EU). Tevens leveren wij een aantal waarnemers uit een land dat aspirant-lid van de EU is, en we leveren 2 journalisten die samen met 2 journalisten van het Jan Arentsz een krant van het MEP- weekend zullen maken. Er zijn 4 commissies waar iedere school/land 2 deelnemers voor levert. Hieronder staan een aantal voorbeelden van de commissies en de vraagstukken waarmee zij zich bezighouden:

  1. Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken:
    Het vraagstuk van de ontwikkeling van een strategie door de EU om de integratie van buitenlanders te bevorderen en xenofobische tendensen te bestrijden.
  2. Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbeleid: Het vraagstuk van de omloop van recyclebaar afval. Hoe kunnen onder meer fabrikanten en lidstaten gestimuleerd worden om te recyclen, zodat de export voor afvalverwerking wordt geminimaliseerd en daarmee niet alleen de milieubelasting wordt beperkt maar ook de circulaire economie wordt gestimuleerd? Wat kan de EU via internationaal handelsbeleid doen om de afvalverwerking te verbeteren?
  3. Commissie Buitenlandse Zaken: Het vraagstuk van de Europese militaire veiligheidsstrategie. Wat zou het volgende gewapende conflict voor de Europese Unie kunnen worden en hoe moet de EU zich daarop voorbereiden? Moet de focus liggen bij antiterrorisme? Is de volgende oorlog er een tegen andere staten? En hoe zit het met cyber warfare en hybride oorlogsvoering? Zullen de EU-lidstaten zich individueel moeten voorbereiden of kunnen afzonderlijke landen zich wellicht gaan specialiseren met een gezamenlijk defensiebeleid?
  4. Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM)
    Het vraagstuk van discriminatie op basis van genderidentiteit en seksualiteit. De verdraagzaamheid jegens de LHBT+ -gemeenschap is ook in de Europese Unie niet vanzelfsprekend. Wat kan de Europese Unie doen om de LHBT+ –emancipatie te bevorderen binnen de lidstaten?

De bedoeling is dat ieder land een voorstel in de vorm van een resolutie voorbereidt om tot een oplossing van bovengenoemde problemen te komen. Je maakt dus per tweetal een resolutie over hoe jouw land het probleem van jullie commissie wil oplossen. Dat doen de commissieleden van de andere 7 scholen/landen ook en tijdens het weekend moeten jullie het eens zien te worden met elkaar over een gezamenlijke resolutie. De 2 voorzitters van iedere commissie zijn geen docenten maar deelnemers die vorig jaar tot de besten van het MEP Noord-Holland werden gekozen. De eindresoluties worden op maandag tijdens de eindvergadering in het Provinciehuis in Haarlem voorgelegd aan de alle deelnemers van het MEP die vervolgens daarover discussiëren en stemmen.