Digitaal leren

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-2.png

Werken met een eigen notebook op het Trinitas College
De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (ELO) op onze school steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie, waarin we belang hechten aan eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. We combineren notebook en boeken in ons onderwijs. Digitaal leren is geen opzichzelfstaand doel. Het heeft een ondersteunende functie en we gebruiken het omdat het iets toevoegt aan het leerproces. De leerlingen zitten dus niet ‘de hele dag achter de computer’. Notebooks hebben een plaats náást de leerboeken en zorgen zo voor de nodige variatie. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal leren veelal praktijk is.

Samenvattend:
-digitaal leren maakt deel uit van het onderwijsleerproces
-combinatie van notebook, leer-en werkboeken
-een afwisselend lesprogramma: “ Niet de hele dag achter het scherm”
-alle leerlingen een eigen notebook op school en thuis te gebruiken
-aan te schaffen via leverancier van de school (huurkoop of koop)
-of ‘Bring on your own device’  => aanschaf bij eigen leverancier

Aanschaf notebook
Voor de mogelijkheden en voorwaarden voor de aanschaf en de kosten van een notebook op een rijtje, klik hier.

Mocht u vragen hebben over de aanschaf van een eigen notebook dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk@trinitascollege.nl