14 oktober 2022

TTO-COLLEGA’S IN CORK

In de tweede week van oktober bezochten tien tto-collega’s, samen met hun vakgenoten uit Assen, de Ierse stad Cork. Ze deden daar een cursus CLIL, en werden ondergedompeld in de taal en de cultuur van het land van Saint Patrick, de Guinness, de klaver en de aardappels. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: een vorm van didaktiek die erop gericht is om in Engelstalige lessen de ontwikkeling van de taalvaardigheid te koppelen aan de vakinhoud. Tevens deden ze daar aan ‘job shadowing’, het meekijken over de schouders van een docent op een school in een ander land, een unieke en waardevolle ervaring. Deze week werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning vanuit de Europese Unie  in de vorm van een subsidie door Erasmus +.