21 januari 2022

Ruimte voor kennismakingsactiviteiten voor leerlingen uit groep 8.

De nieuwe richtlijnen, zoals deze gisteren 20 januari door de rijksoverheid zijn bekendgemaakt, geven aan dat kennismakingsactiviteiten op scholen voor voortgezet onderwijs voor leerlingen uit groep 8 onder voorwaarden ook fysiek op school mogen plaatsvinden. Hier zijn we erg blij mee. We vinden het fijn dat groep 8-leerlingen onder voorwaarden toch scholen mogen bezoeken en sfeer kunnen proeven om zo een goede keuze te kunnen maken voor de school waar ze volgend jaar naar toe willen gaan.

Dit betekent dat de onderstaande activiteiten op het Han Fortmann doorgaan!

  1. Workshopmiddag

Volgende week woensdagmiddag 26 januari 2022 wordt er voor uw kind een workshopmiddag georganiseerd. De inschrijving staat nog open t/m zondag 23 januari a.s.

Daarbij geldt i.v.m. de coronasituatie

  • De workshops worden georganiseerd in kleine groepjes.
  • Onze eigen HF-leerlingen zijn deze middag niet op school.
  • Iedereen draagt in de gang een mondkapje. In de aula en bij de workshops mag je mondkapje af.
  • Mocht je coronaklachten hebben of in quarantaine zitten dan kun je helaas niet komen, maar ben je natuurlijk van harte welkom op het Open Huis in februari.

2. Open Huis

Het Open Huis voor u en uw kind is op 15 februari. Hoe we het Open Huis precies gaan invullen met inachtname van de nieuwe richtlijnen wordt in de loop van komende weken bekendgemaakt.