9 december 2022

Paarse Vrijdag in teken van inclusiviteit

Het zal niemand ontgaan zijn. Vandaag was het Paarse Vrijdag.  Veel leerlingen en docenten droegen een paars kledingstuk of accessoire om te laten zien dat ze solidair zijn met en begrip hebben voor lhbtq-leerlingen. Er werden paarse bandjes uitgedeeld en er stond een informatiestand waar leerlingen terecht konden met vragen op het gebied van onder meer discriminatie, sexuele geaardheid en pestgedrag.

Wij hebben er op onze school namelijk voor gekozen om het thema breder te trekken en te richten op álle vormen van diversiteit: zichtbare vormen zoals kleding en huidskleur en minder zichtbare vormen zoals geloof en sexuele geaardheid. Wij vinden het belangrijk dat niemand op basis van ‘anders zijn’ wordt buitengesloten. Dit thema van inclusiviteit is de afgelopen weken  een belangrijk gespreksonderwerp geweest op school. In alle klassen zijn de mentoren gesprekken aangegaan met de leerlingen. Een belangrijk doel hierbij is om de leerlingen bewust te maken van hun eigen houding ten opzichte van verschillen.