Open Huis

Ons Open Huis trok dit jaar weer veel enthousiaste bezoekers uit groep 7 en 8 van de basisscholen. Zij konden op een speelse manier kennismaken met onze school en ervaren wat de school allemaal te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur, sport, muziek, techniek, wetenschap en talen.  Zo konden de basisschoolleerlingen proefjes en experimenten doen bij de exacte vakken en deelnemen aan  minilesjes, quizzen, muziekactiviteiten en nog veel meer.  Van de vele keuzemogelijkheden in de hogere klassen trokken vooral informatica en robotica de aandacht.
Natuurlijk was er ook informatie over TTO (tweetalig onderwijs), het gymnasium en de ONS-klassen. ONS staat voor Onderwijs Nieuwe Stijl waarin de leerlingen een lesaanbod krijgen dat nauwer aansluit op de basisschool. Ontdekken, projecten met meerdere vakken en leerdoelen zijn de kernwoorden van dit onderwijs dat de leerlingen twee jaar de tijd geeft om zich te ontwikkelen naar het niveau waarop ze in klas drie hun schoolcarrière  voortzetten.
We hopen dat het enthousiasme van de Han Fortmann leerlingen die de activiteiten begeleidden  aanstekelijk heeft gewerkt en dat we volgend jaar veel van onze gasten als nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.