1 oktober 2021

Leerlingen TTO ruimen op tijdens World Clean-up Day

Een TTO-opleiding volgen is méér dan alleen maar de Engelse taal zo goed mogelijk leren beheersen. Tweetalig onderwijs probeert ook de leerling een bredere visie op Europa en de globalisering te geven en zijn maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. 

In het kader van het ontwikkelen van burgerschap organiseert onze school activiteiten, waarbij de leerlingen van het TTO binnen hun House actief deelnemen aan een aantal acties die gericht zijn op goede doelen of het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid.

Dit jaar worden vier acties gekozen waaraan al onze tto’ers gaan deelnemen. Een van deze acties is World Clean-up Day, een wereldwijde opruimactie waaraan deelnemers uit ruim 160 landen deelnemen. Doel is het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil en dan met name het plastic zwerfvuil.

Op maandag 20 september hebben onze leerlingen van TTO deelgenomen  aan deze World Clean-up Day met hun eigen opruimproject. Zij hebben verschillende routes gelopen in Heerhugowaard en hierbij veel plastic zwerfafval opgeruimd!