13 april 2022

Laatste schoolexamen muziek voor havo 5 en vwo 6 was top!

Op 12 april in de avond vond het laatste praktische schoolexamen muziek plaats, voor de leerlingen van havo 5 en vwo 6. In de bovenbouwaula speelden de leerlingen om beurten hun eigen composities, al dan niet samen met medeleerlingen. Het publiek bestond uit ouders, medeleerlingen en andere belangstellenden. Ondanks dat deze groep leerlingen door lockdowns en thuisonderwijs niet optimaal samen heeft kunnen spelen en zingen in de afgelopen jaren, is het hen toch gelukt om een prima voorstelling te verzorgen. Het repertoire bestond uit (Nederlandstalige) nummers met soms een autobiografische inslag.  De onderwerpen varieerden van de coronaperiode en ouder worden tot terugkijken op de schooltijd en feesten met vrienden. Het geheel werd afgewisseld met zwoele bossanova, instrumentaal orkestraal werk, lazy blues/jazz en keiharde rock. We kijken terug op een mooie avond en wensen alle leerlingen veel succes bij de examens!