20 juni 2022

Han Fortmann Senior TTO-school!

Na een strenge visitatie door het Nuffic afgelopen donderdag, mag het Han Fortmann zich Senior TTO-school noemen. Dit betekent dat het tweetalig onderwijs in de onder- en bovenbouw van het Han Fortmann aan de hoge kwaliteitsstandaard voldoet. Op 28 juni volgt de officiële uitreiking van het bijbehorende certificaat.
We zijn enorm trots op alle collega’s die zich hebben ingezet voor het behalen van dit predicaat!

Tien jaar geleden zijn we op het Han Fortmann gestart met tweetalig onderwijs. Eerst in de vwo-stroom en sinds dit schooljaar ook op havo. Naast de tweetalige component spelen wereldburgerschap en internationalisering een grote rol in het TTO-onderwijs, waarvoor in de afgelopen jaren een mooi afwisselend programma is ontwikkeld. We zijn blij dat deze inspanning nu beloond is en we blijven ons inzetten om het TTO-onderwijs verder te ontwikkelen.