19 april 2023

Han Fortmann helpt leerlingen met menstruatieproducten

Han Fortmann is gestart met het uitdelen van gratis menstruatieproducten. In al onze meisjestoiletten staan sinds enige tijd gevulde mandjes voor leerlingen. Hiervoor ontvangen we producten van het Armoedefonds. We zijn hiermee een officieel MUP geworden: Menstruatie-Uitgifte-Punt.

In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons.

“Hygiëne moet geen luxe zijn, maar voor iedereen mogelijk”, aldus woordvoerder Irene Verspeek van het Armoedefonds. Via de uitgiftepunten worden maandverband en tampons, maar ook wasbaar en biologisch maandverband en cups verstrekt aan jonge meiden en vrouwen. Sinds het Armoedefonds is gestart met de actie, is er al veel steun gekomen van mensen en organisaties. Vrouwen halen hun toiletkastjes leeg en sturen de producten op die ze niet meer gebruiken, er worden menstruatieproducten gekocht en ingezameld. “Wij zijn enorm blij met deze steun!”, aldus Verspeek.

De overige uitgiftepunten liggen verspreid over heel Nederland en het zijn veelal lokale (hulp)initiatieven die hun organisatie of locatie ter beschikking stellen om de gratis producten aan te bieden. Voorbeelden van uitgiftepunten zijn scholen, buurthuizen, voedselhulporganisaties en weggeefkastjes.

Het Armoedefonds gaat de komende tijd door met het uitbreiden van het aantal uitgiftepunten. Mensen kunnen de actie ondersteunen door zelf producten in te zamelen en naar het Armoedefonds op te sturen. Meer informatie vind je op www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede.