Op Johannes Bosco willen we leerlingen kennis laten maken met zoveel mogelijk verschillende vakken. Daarbij kunnen de leerlingen vanaf de brugklas ook zelf keuzes maken. In alle brugklassen en de tweede klassen kunnen de leerlingen talentvakken kiezen.

Talentvakken

In alle brugklassen kun je extra lessen kiezen in de vakken techniek, sport, muziek of kunst  (tekenen en handvaardigheid). Je kunt het vak voor een heel jaar kiezen, maar er bestaat ook de mogelijkheid om halverwege het schooljaar van talentvak te wisselen. Dezelfde talentvakken kun je ook weer in leerjaar 2 kiezen In de bovenbouw kunnen de talentvakken als examenvak worden gekozen, mits er genoeg belangstelling is.