Talentontwikkeling bij talentvakken of talenturen

Op Johannes Bosco willen we leerlingen kennis laten maken met zoveel mogelijk verschillende vakken. Daarbij kunnen de leerlingen vanaf de brugklas ook zelf keuzes maken. In alle brugklassen en de tweede klassen kunnen de leerlingen talentvakken kiezen.

Tl-talentvakken

In de tl-brugklassen kun je extra lessen kiezen in de vakken sport, muziek of expressie (tekenen en handvaardigheid). Je kunt het vak voor een heel jaar kiezen, maar er bestaat ook de mogelijkheid om halverwege het schooljaar van talentvak te wisselen. De vakken muziek, sport en expressie kun je ook weer in tl-2 als extra vak kiezen. In leerjaar 3 en 4 kan het talentvak gekozen worden als examenvak.

Bl-talenturen

In de beroepsgerichte leerwegen (kb en bb) kun je in het eerste en tweede leerjaar zelf talenturen kiezen. Deze talenturen hebben een zeer gevarieerd en breed keuze-aanbod. Je kunt kiezen uit keramiek, pop-art, robotica, houtbewerken, freestylen, kickboksen, dansen, zingen en muziek maken. Ook in leerjaar 2 kun je talenturen kiezen. De talenturen bieden een koppeling met de talentlijnen die in leerjaar 3 en 4 gekozen kunnen worden. Klik hier voor meer uitleg over de talentlijnen te vinden.