We vinden het op Johannes Bosco belangrijk dat leerlingen een betekenisvolle rol spelen in de maatschappij en voor een ander van belang zijn. De ervaringen die we met de maatschappelijke stage in de afgelopen jaren opgedaan hebben, zijn positief. De leerlingen zijn enthousiast en leren er veel van. Belangeloos iets doen voor een ander kun je niet vroeg genoeg leren. Onze leerlingen zijn immers de vrijwilligers en mantelzorgers van de toekomst.

Leerjaar 1 en 2

Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 doen elk schooljaar mee aan JB DOET, gebaseerd op NL DOET; iets betekenen, iets doen voor een ander. Samen met de mentor wordt een leuke, zinvolle klus gezocht die met de hele klas uitgevoerd kan worden. Te denken valt aan: de zandbak leeg halen bij een peuter- of basisschool en daarna van nieuw zand voorzien, sportverenigingen helpen om hun terrein schoon te maken, tuintjes opknappen bij oudere mensen, een verwen-ochtend in een bejaardenhuis verzorgen of helpen op een zorgboerderij.

Leerjaar 3 tl

Het aantal uren maatschappelijke stage bedraagt 15 uur voor de leerlingen van leerjaar 3 die de theoretische leerweg volgen. Deze 15 uur moeten buiten schooltijd worden ingevuld. De maatschappelijke stage maakt onderdeel uit van het examenprogramma maatschappijleer.

Leerjaar 3 kb/bb

De leerlingen van leerjaar 3 die de beroepsgerichte leerweg volgen, lopen een stage waarin de maatschappelijke stage is ingebouwd.

Op onze school is een coördinator maatschappelijke stage aangesteld. Leerlingen kunnen daar terecht met alle vragen over de maatschappelijke stage en voor het zoeken van een stageplaats.