Rob Lieshout

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze collega Rob Lieshout.

Rob is 40 jaar in dienst geweest van het Trinitas College. Na een start op het Han Fortmann College is hij jarenlang als muziekdocent werkzaam geweest op de Don Bosco mavo en na de fusie op de Johannes Bosco. Op ‘JB’ was hij ook teamleider bovenbouw van de theoretische leerweg.

Rob is daarnaast 25 jaar een drijvende kracht geweest bij de talentenjacht De Grote Prijs van het Trinitas College. Als animator en organisator was hij zeer betrokken bij dit jaarlijkse spektakel. Hij gaf leerlingen een podium om zich muzikaal te presenteren en hun talenten te ontwikkelen.

Wij bewonderen de wilskracht van Rob om zo lang als dat mogelijk was zich in te zetten voor onze school. We bewaren mooie herinneringen aan hem.

We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe.

Namens het personeel van Johannes Bosco,
José van Koten en Aad de Vries, directie
Namens het Trinitas College,
Ton Heijnen, voorzitter raad van bestuur