Geen achterstanden, maar een andere start!

Toch denken wij dat het steeds maar weer benadrukken van mogelijke achterstanden voor geen enkel kind goed is. Niemand raakt daar meer of beter gemotiveerd van.
Als VO-school houden we er ‘gewoon’ rekening mee dat de kinderen met wat andere bagage straks bij ons op school komen. Het zal een uitdaging worden om elk kind te geven wat hij/zij nodig heeft om te groeien naar het diploma wat bij hem of haar past, maar we hebben echt vertrouwen in ons eigen kunnen.

We hebben ons onderwijs volgend jaar zo ingericht dat we in alle brugklassen kunnen inspelen op de behoefte van uw zoon of dochter. We hebben voor alle richtingen een tweejarige brugklas waarin het onderwijs in een flexrooster (link naar kopje flexonderwijs) wordt aangeboden.
Dit maakt dat we meer maatwerk kunnen bieden in het begeleiden van en het onderwijs aan alle leerlingen: sommige leerlingen zullen aan het begin van het jaar voor de meeste vakken meer uren nodig hebben, sommige leerlingen alleen voor een paar vakken. Bovendien kunnen we vanaf de eerste weken extra taal – en rekenonderwijs geven voor de leerlingen die dit nodig hebben.

Alle leerlingen krijgen zo alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen om na die twee jaar door te stromen naar het niveau dat past bij hun kennis, motivatie en ambitie. Dit geldt zowel voor leerlingen met een enkelvoudig- (bijvoorbeeld tl- of kb-advies) als met een meervoudig advies (tl/havo, kb/tl of bb/kb). Een tweejarige brugklas betekent ook dat afstromen aan het eind van het eerste jaar niet aan de orde is, wij denken dat elke leerling gebaat is bij wat minder druk en meer ruimte.