De ontdekkende leerweg

De ontdekkende leerweg op Johannes Bosco

Johannes Bosco is dit jaar gestart met een nieuwe leerweg: de ontdekkende leerweg. Een brede brugklas voor leerlingen met alle VMBO-adviezen. In een tweejarige periode krijgen leerlingen alle tijd en ruimte om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.

Leerlingen die kiezen voor de ontdekkende leerweg, leren door zelf op ontdekking te gaan. De les draait niet om het lesboek, maar om leerdoelen. Leerlingen bepalen in grote mate zelf hoe ze werken aan deze leerdoelen. De voortgang van de leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt door middel van rubrics. Zonder cijfers te geven, kunnen we toch het niveau van de leerling bijhouden.

Hoe doen we dat in de praktijk?

We werken in thema’s. Alle vakken zijn in leergebieden onderverdeeld. De leerlingen krijgen per leergebied een studiewijzer waarin de doelen en opdrachten staan waar ze aan gaan werken. De docent begeleidt de leerlingen als een coach. De leerlingen werken op hun eigen niveau. Dit gebeurt individueel en in samenwerkingsverband. De thema’s worden afgesloten met verschillende eindproducten, waarbij de leerlingen laten zien dat zij bepaalde vaardigheden beheersen. Hierbij komen ook de 21e eeuwse vaardigheden ruimschoots aan bod.

Buiten leren

De ontdekkende leerweg heeft als speerpunt dat leerlingen leren door te ervaren. We gaan dan ook elk thema erop uit. Tijdens de lessen mens en wereld gaan we op excursie, doen we onderzoeken en leren we door middel van gastlessen.

Dit schooljaar zijn we begonnen met het thema ‘Ik en mijn omgeving’. Naast het leren kennen van elkaar, hebben we de omgeving van school verkend. Daarna volgde het thema ‘Europa’. Nadat we hebben geleerd over belangrijke gebouwen in Europa, verschillende bouwstijlen en de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken, zijn we met de klas naar het Klein Kremlin in Winkel gefietst. Bij het Klein Kremlin kwam alles samen en hebben we een bijzonder interessante middag beleefd. Het huidige thema gaat over ‘De mens’. De klas heeft de verschillende stelsels in het lichaam in beeld gebracht. Vervolgens hebben we een spectaculaire ‘reis door de mens’ gemaakt bij Corpus. We hebben geleerd hoe het lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat je moet doen om het gezond te houden. Een unieke ervaring voor iedereen!

Spreekt de ontdekkende leerweg u aan? Kom dan naar de informatieavond voor ouders op 21 januari 2020 en met uw kind naar de open dagen op 11 en 12 februari 2020 van 16.00 uur tot 20.30 uur
Mocht u al eerder vragen hebben nemen dan contact op met het Team van de Ontdekkende Leerweg op Johannes Bosco.