Presentatie filmpjes ouderinformatieavond


Afgelopen dinsdag was de online – informatieavond voor ouders van groep 8 leerlingen een  succes! 125 ouders hebben thuis de verschillende presentaties gevolgd. Er was een  algemene inleiding voor alle ouders over flexonderwijs, gevolgd door een keuze uit 6 verschillende presentaties.

We hebben bewust gekozen voor een online ouderavond. Ouders kunnen thuis samen met hun kind van huis uit de presentaties volgen. Dit past bij een eigentijdse ontwikkeling. We combineren dit met de mogelijkheid voor een persoonlijke rondleiding voor ouders in kleine  groepjes en onze voorlichting af met het Open huis voor ouders en kind op 14 en 15 februari.

De presentaties over het flexrooster, de mavo-Xtra, de ontdekkende leerweg en de beroepsgerichte leerwegen zijn ook op film terug te zien. Via onderstaande linkjes kunnen deze filmpjes nogmaals of wellicht voor de eerste keer op het gemak bekeken worden.

Ook zijn er via de chat door ouders vragen gesteld. Hierbij het vragenoverzicht met de uitgewerkte antwoorden.

Mochten er vragen zijn dan kan er rechtstreeks via mail met de presentatoren van de filmpjes contact opgenomen worden. Indien gewenst kan er een persoonlijke afspraak gemaakt worden.

De presentatiefilmpjes:

Presentatoren die u kunt benaderen zijn:

Dhr . A. de Vries; het Flexonderwijs a.devries@trinitascollege.nl
Dhr. Richard Krijtenberg; de Mavo-Xtra r.krijtenberg@trinitascollege.nl
Mw. Evelien Nan; de Ontdekkende Leerweg e.nan@trinitascollege.nl
Dhr. Robert van Zanten; de Beroepsgerichte Leerwegen: r.vanzanten@trinitascollege.nl

De presentaties van onderstaande onderwerpen staan niet op film. Mocht u vragen hebben over deze onderwerpen dan kunt u contact opnemen met:

Mw. Kristel van der Gulik; Ondersteuning & begeleidingk.vandergulik@trinitascollege.nl
Mw. Carla van Stralen; Remedial Teachingc.vanstralen@trinitascollege.nl
Mw. Tamara Tuinman; Cambridge Engels    t.tuinman@trinitascollege.nl

Uw kind aanmelden voor Johannes Bosco voor het schooljaar ‘23-‘24 kan vanaf 23 januari via het digitale inschrijfformulier op onze website.

Wij wensen u succes bij het samen met uw kind kiezen van de juiste VO-school!

Voor vragen kunt u mailen naar infojb@trinitascollege.nl