Actie voor Ecadem

Na een inspirerende presentatie van Angelique van activiteitencentrum de Bongelaar over begeleiding van gehandicapten, werd er kort gesproken over haar plannen voor Ecadem in Istanbul. Ecadem is een centrum voor geestelijk en lichamelijk beperkte jongeren. Omdat er weinig geld is voor structurele zorg zijn zij geheel afhankelijk van giften.
De leerlingen van de 4e klas zorg en welzijn raakten geïnspireerd en bedachten de cup cake-actie. Iedere schooldag in december verkopen zij zelfgebakken cup cakes in de pauze. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het plan van Angelique om dit persoonlijk naar Ecadem te brengen op de FIETS!!