2 november 2019

Uitreiking junior TTO en Cambridge certificaten

Afgelopen donderdag 31 oktober ontvingen de vierdeklassers tto hun TTO Junior Certificates, en de vijfdeklassers hun Cambridge Advanced Certificates, in aanwezigheid van ouders en belangstellenden, en toegesproken door hun voormalige docenten.