3 juni 2021

TTO-middag. And the winner is: Ireland

Vorige week, woensdag 26 mei 2021, hebben we de tto-middag georganiseerd voor de tto-leerlingen van klas 1 tot en met 4. Dit jaar hadden we een primeur, de eerste en hopelijk laatste “online edition” via Teams! Dit zorgde voor technische uitdagingen. Hoe maak je break-out groepen die niet random zijn, maar vooraf bepaald? Hoe start je een film in Teams met geluid? Hoe start je voor de 142 leerlingen in vier groepen tegelijk een Kahoot?

Het programma bestond uit twee onderdelen. Tijdens de eerste ronde werkten de leerlingen uit de verschillende jaarlagen samen aan groepsopdrachten. Deze opdrachten moesten gedaan worden in drie groepen binnen hun eigen house. Leerlingen moesten bijvoorbeeld ruimtelijke figuren met elkaar uitbeelden (in foto 2 is de rechthoek te herkennen), de vlag van hun house uitbeelden (foto 1) en een voorwerp doorgeven door het scherm. Dit proces verliep bij veel groepen goed, maar was zeker niet gemakkelijk! Om bijvoorbeeld de vlag of een figuur goed in beeld te krijgen mag er geen geluid gemaakt worden, want dan verandert je plek in het beeldscherm van degene die de foto maakt. Met dit soort opdrachten oefenen de leerlingen hun skills om samen te werken, duidelijk te communiceren, te luisteren naar elkaar en elkaar te helpen. Tot slot moest iedereen met zijn of haar knuffel in beeld, zoals te zien is in foto 3. Voor alle opdrachten waren punten te verdienen.

Tijdens de tweede ronde probeerden de leerlingen zoveel mogelijk punten te verzamelen door hoog te eindigen bij een Kahoot. Deze quiz had als centraal thema “Hoe goed ken je je tto-docenten”? Sommige collega’s werden onaangenaam verrast en werken de laatste weken van dit schooljaar nog even flink aan hun imago. Het kan hard aankomen als leerlingen denken dat Marco Borsato je favoriete artiest is.

Met de hulp van een aantal enthousiaste collega’s hebben we de technische uitdagingen getackeld en er voor de leerlingen een mooie middag van weten te maken.

Het resultaat van een middagje plezier: And the winner is…….. Ireland!

 1. Ireland 390 points 7 discs – well done , great collaboration in all fronts .

2. England 375 points 5 discs – good job, the lions will still roar and fight back .

3. Scotland 355 points 3 discs – move that unicorn attitude forward in all fronts , not only with the quiz.

4. Wales 255 points 1 disc – last but not least – you need to work on your collaboration dragon skills guys and gals .

Congratulations Ireland!

Lenny Klouwen & Nicole Bruin