Theater Draad voor brugklas

Op maandag 8 en dinsdag 9 juni keken alle brugklasleerlingen naar een voorstelling van Theater Draad. Theater Draad maakt improvisatietheater op basis van verhalen en ervaringen uit het publiek. De voorstellingen op onze school richtten zich op de ervaringen van de afgelopen ‘corona periode’, waarin veranderingen, onzekerheid en onderwijs op afstand een rol speelden. Verschillende leerlingen vertelden op het podium waar zij de afgelopen periode mee te maken hadden of tegenaan liep. De ene leerling miste het sociale contact van school (‘Wat leren leuk maakt, is sociaal contact!’). Een andere leerling merkte op: ‘Mensen gaan nu wel denken: je hebt elkaar nodig.’
Het was aan het begin wel wat onwennig, een voorstelling volgen op 1,5 meter afstand i.p.v. gezellig naast elkaar. Het was wel goed te zien dat de leerlingen zich in elkaars verhalen konden herkennen. Een goede manier om even stil te staan bij onze ervaringen de afgelopen tijd!