7 november 2019

Project kruispunt op Han Fortmann

Dinsdag en woensdag waren medewerkers van TeamAlert te gast op Han Fortmann. Onder hun leiding gingen de tweede klassen aan de slag met het project Kruispunt. Zij nodigden de leerlingen uit om op een speelse manier in debat te gaan over hun eigen gedrag in het verkeer. Dit gebeurde in groepen van telkens twee klassen tijdens een twee uur durende ‘les’. Natuurlijk werd hierbij veel aandacht besteed aan de gevaren van appen op de fiets.

De mensen van TeamAlert legden de leerlingen onder meer een aantal stellingen voor. Elke stelling werd ingeleid met een filmpje. Vervolgens moesten de tweedeklassers nadenken over veilig gedrag in het verkeer, argumenten hiervoor formuleren en deze voor de hele groep uitspreken. Op deze manier overtuigden ze niet alleen anderen, maar ook zichzelf!

Met overtuigende argumenten konden punten worden verdiend, en zo kon de jury uiteindelijk per groep een beste debater aanwijzen. De winnaars gingen met een mooie prijs naar huis: een zilveren beker.

Het doel van het project Kruispunt is de leerlingen niet alleen kennis, maar ook een positieve houding bij te brengen ten aanzien van verkeersveiligheid, zodat ze zelf in het verkeer bewuste keuzes kunnen maken. Jongeren zijn immers een belangrijke risicogroep: de kans op een ongeval is voor 12- tot 18-jarigen ongeveer drie keer zo groot als voor ervaren verkeersdeelnemers.

Het Trinitas College vindt het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de risico’s die zij lopen in het verkeer en denkt met dit project aan dit bewustzijn bij te dragen. TeamAlert is een organisatie voor en door jongeren. Hun doel is op een originele, positieve manier gedragsverandering tot stand te brengen en jongeren uit te dagen tot een veilig, gelukkig en gezond leven. Voor meer informatie: kijk op teamalert.nl.