Ode aan het landschap

Het zijn oer-Hollandse tafereeltjes: de veertien kunstwerken die te bewonderen zijn op de site van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De makers zijn eindexamenleerlingen van vwo-6, die deze schilderijen maakten als onderdeel van het schoolexamen tekenen. De opdracht was het maken van werk geïnspireerd op het Hollandse (water)landschap.

Aan dit schoolexamen zit ook een competitief element. Een professionele jury, bestaande uit tekendocenten en inhoudelijke experts van het hoogheemraadschap beoordeelt de veertien werken. De makers van de beste drie werken krijgen een prijs en er verschijnt een kort interview met de winnaars.

Dit is de vijfde keer dat het hoogheemraadschap voor een expositie samenwerkt met onze school.