Koninklijke onderscheiding voor organisator Ravensbrück-reis

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Han Fortmann heeft mevrouw Joke van Dijk-Bording een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg haar onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Heerhugowaard, Bert Blase.

Mevrouw Van Dijk kreeg de onderscheiding vanwege haar betrokkenheid bij het Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, waarvan zij van 2005 tot 2019 secretaris en plaatsvervangend voorzitter was. In die periode heeft zij zich ingezet voor de herinnering aan en het doorvertellen van de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en specifiek over het kamp Ravensbrück. Op haar initiatief zijn veel projecten ontstaan. Een daarvan is het jaarlijkse bezoek aan het voormalige vrouwenconcentratiekamp door leerlingen uit de derde klassen van onder meer het Han Fortmann.

Deze reis is voor de deelnemende leerlingen een heel bijzondere ervaring. Het idee erachter is, om jongeren met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bekend te maken en deze nooit te vergeten. Mevrouw Van Dijk heeft zich vol overtuiging ingezet om dit gevoelige onderwerp aan leerlingen duidelijk te maken. Ze ging met hen in gesprek, waarbij ze inbracht wat ze had opgemaakt uit gesprekken met gevangenen die het concentratiekamp overleefd hadden. Ze deed dit op een liefdevolle en hartelijke manier. De leerlingen waren altijd heel erg onder de indruk.

Inmiddels heeft Joke van Dijk-Bording haar functie overgedragen aan haar opvolgster. Als dank voor haar tomeloze inzet voor de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück kreeg zij de koninklijke onderscheiding, die zij ten volle heeft verdiend.