12 februari 2020

Han Fortmann college heeft de beste debater in huis

Heerhugowaard, 10 februari 2020

Terwijl binnen de muren van het Han Fortmann hard gewerkt werd om de school zo goed mogelijk op de kaart te zetten, gingen leerlingen van zowel havo als vwo in de Jongerengemeenteraad de strijd aan met het Jan Arentsz Langedijk.

De Jongerengemeenteraad is een jaarlijks evenement waarbij leerlingen van de verschillende scholen uit Heerhugowaard en omgeving met elkaar in debat gaan over gemeentezaken. Helaas hebben het Huygens, het Clusius, Parlan en het Johannes Bosco dit jaar verstek laten gaan waardoor de twee fracties van het Han Fortmann het alleen tegen elkaar en het Jan Arentsz opnamen. In de raadszaal van de gemeente Heerhugowaard werd daarom hevig gediscussieerd over de invullen van het ‘hart’ van de nieuwe gemeente Dijk en Waard; moet er bij het stationsplein een lunchroom met een speeltuin van duurzame materialen komen of toch liever een voetbalveldje met baskets? En wat te doen met het gebied rondom het havenplein? Daar waar sommigen soms op het scherpst van de snede hun standpunt verwoordden, zochten anderen de verbinding. Na een kleine rustpauze met wat thee en een welverdiende koek, ging de vergadering door met de moties. De verschillende fracties presenteerden hun plan om jongeren meer betrokken te krijgen bij de politiek. De fractie havo en vwo van het Han Fortmann kwamen na het indienen van hun moties tot de conclusie dat hun voorstellen redelijk overeenkomstig waren en stelden dan ook voor deze te combineren. De gezamenlijke motie verzoekt te onderzoeken of er een app ontwikkeld kan worden waarbij jongeren direct hun mening kunnen geven over allerlei problematiek in de gemeente en de twee fracties zien graag een permanente jongerenraad die betrokken wordt bij de plaatselijke politieke besluitvoering. Bij de stemming blijkt dat polderen nog steeds zeer succesvol is; de moties ingediend door het Jan Arentsz worden verworpen en de motie van het Han Fortmann wordt aangenomen en zal 25 februari 2020 voorgelegd worden aan de officiële gemeenteraden.

Jan Arentsz won de prijs voor beste fractie, ze werden geroemd om het eensgezinds handelen en de sterke communicatie. De bokaal voor beste debater is in 2020 voor Daan Pheijffer van het Han Fortmann. Daan heeft zowel in het debat als bij het presenteren van de moties laten zien dat hij als beste in staat is de standpunten te verwoorden en heeft zo welverdiend de beker in handen.

Begeleiding leerlingen: Koos Papo en René Bastiaansen
Tekst & foto’s: Leah Veldman