Coronavirus update

Update 2 oktober 2020, 15.30 uur:
Het bestuur van het Trinitas College heeft besloten het dringende advies om een mondkapje te dragen te volgen. Vanaf maandag 5 oktober geldt voor iedereen die de school betreedt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit geldt zowel voor leerlingen, ouders, medewerkers als bezoekers. Wij doen een dringend beroep op de medewerking van een ieder in het belang van de gezondheid van leerlingen en medewerkers.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de brief die vanmiddag naar ouders/verzorgers en leerlingen is verstuurd.

Update 13 augustus 2020:
Uiterlijk vrijdag 14 augustus ontvangen ouders en leerlingen nadere informatie over de start van het schooljaar op het Han Fortmann.
De laatste versie van het protocol ‘Trinitas College volledige opening van de scholen’ is terug te vinden op de pagina https://trinitascollege.nl/schooldocumenten/.

Update 21 april 2020, 19.30 uur:
Het kabinet heeft zojuist in de persconferentie bekend gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs niet eerder dan 1 juni open zullen gaan. Dit betekent dat ons onderwijs na de meivakantie op dezelfde wijze als de afgelopen weken voortgezet zal worden. Zoals u al in de informatiebrief van de directie, die afgelopen vrijdag op het ouderportaal is geplaatst, hebt kunnen lezen, gaan wij na de meivakantie bekijken hoe we met de richtlijnen van het RIVM ons onderwijs gaan organiseren.
Voor nu wensen wij iedereen een fijne meivakantie.

Update 31 maart 2020, 21.00 uur:
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het onderwijs. In dit bericht informeer ik u hier kort over.

De scholen blijven langer dicht. Vooralsnog in ieder geval tot en met 5 mei 2020. Dat betekent dat wij in ieder geval tot de meivakantie (22 april tot en met 5 mei 2020) doorgaan met afstandsonderwijs.

In een korte tijd is onderwijs op afstand de nieuwe standaard geworden. Docenten werken hard om het gemis aan contact met leerlingen via Teams op te vangen. We stimuleren dat de komende tijd het ‘online live contact’ en het aantal ‘echte’ lessen op afstand wordt uitgebreid. Onze docenten werken hier hard aan en we hopen op ieders geduld en begrip.

De leerlingen konden vrij snel na de sluiting van de school weer aan het werk via de ELO en andere tools. Het is mooi om te zien dat het merendeel van onze leerlingen het schoolwerk ook serieus oppakt; complimenten hiervoor. Ook ouder(s)/verzorger(s) in hun nieuwe rol als leraar of lerares verdienen complimenten; we merken uw betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind(eren).

Examenleerlingen
Hoewel we nog steeds wachten op de uitwerking van de regeling ‘schoolexamen is eindexamen’, met bepalingen over herkansingsmogelijkheden, over de slaag-zakregeling en over de weging van bepaalde schoolexamens, menen we in het belang van onze leerlingen de laatste SE-periode nu zo snel mogelijk te moeten starten. Hierbij zullen we de richtlijnen van het RIVM zorgvuldig volgen in het belang van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. De school zal de leerlingen en u, aanvullend op eerdere informatie, zo snel mogelijk nader informeren.
Het blijft een lastige afweging omdat gezondheid voorop blijft staan. We denken echter dat door ruim de tijd te nemen tot 3 juni, met de maatregelen die we nemen en de maximale medewerking van onze leerlingen, het binnen de RIVM-richtlijnen moet kunnen.

Wij hebben er vertrouwen in dat we deze situatie en dit bijzondere schooljaar samen goed doorkomen. Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Ton Heijnen,
bestuurder

Update 24 maart 14.30 uur:
Inmiddels is bekend dat de Centrale Examens niet doorgaan. Wachtend op nadere informatie zijn de scholen hard aan het werk met de consequenties van dit besluit. In ieder geval is besloten dat we tot 6 april geen schoolexamens op school zullen afnemen en we meer tijd nemen voor de afronding van de schoolexamens. De scholen zullen de leerlingen en ouders/verzorgers z.s.m. verder informeren.

Update 23 maart 21.45 uur:
Mededeling met betrekking tot de schoolexamens:
Er is na de persconferentie van het kabinet – waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd – grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen. Daarom hebben wij in het belang van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers besloten de schoolexamenactiviteiten op school op te schorten tot nader bericht van minister Slob. Dit bericht verwachten we morgen 24 maart. De scholen zullen leerlingen en ouders zo spoedig mogelijk nader informeren.

Update 17 maart 17.00 uur:
Korte eerste berichtgeving voor examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s).
Inmiddels zijn de algemene maatregelen rond examens voortgezet onderwijs vanwege het corona virus door de minister gepubliceerd. We wachten nog op nadere informatie van het RIVM. Door minister Slob is aangegeven dat de schoolexamens in principe doorgaan zoals ze gepland zijn. Intussen zijn collega’s op Han Fortmann hard aan het werk om te kijken wat dit betekent voor de organisatie van onze schoolexamens.
Bij afname van examens houdt het Trinitas College de richtlijnen van het  RIVM zorgvuldig aan. Van leerlingen mag worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Examenkandidaten ontvangen morgen meer informatie over hun schoolexamens en wanneer deze plaats zullen vinden.

Update 17 maart 12.30 uur:
Morgen zal het onderwijs op afstand voor onze leerlingen starten. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Nu al horen we geluiden van collega-scholen en merken we zelf al dan het spannend wordt of alle systemen het ‘gaan trekken’. Helaas hebben we dit niet allemaal in eigen hand. We vragen uw begrip voor het geval alles niet gelijk goed werkt morgenochtend.

Update 15 maart 19.30 uur:
Vanmiddag heeft het kabinet besloten dat een van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is dat de scholen per maandag 16 maart sluiten. De brief van bestuur en directie, met de eerste informatie over hoe de school hier verder mee omgaat, staat inmiddels op het leerling- en ouderportaal. In de loop van morgen volgt verdere informatie.
Bij dringende vragen kunt u telefonisch of per mail corona@trinitascollege.nl contact opnemen met de school.

De brief van 12 maart 17.00 uur van het bestuur is terug te lezen op het ouder- en leerlingportaal. Mochten er op korte termijn nieuwe ontwikkelingen zijn, dan berichten wij u daarover via het ouder- en leerlingportaal en/of de mail.

Bericht 12 maart 13.00 uur:
Hoewel er geen besmettingen op onze school zijn, informeren we u over hoe we op het Trinitas College omgaan met alles rond het coronavirus.
Eerder zijn ouders en medewerkers geïnformeerd via een brief. Gezien de ontwikkelingen houden we u ook via de website op de hoogte.

Op de toiletten hangen hygiëneprotocollen, overdag wordt er extra schoongemaakt en werkweken zijn gecanceld. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden over de mogelijkheden rond ‘leren en werken op afstand’ en zijn docenten verzocht om opdrachten via de elektronische leeromgeving (ELO) klaar te zetten voor het geval leerlingen of docenten thuis zouden moeten blijven. Met betrekking tot toekomstige excursies en evenementen zoals De Grote Prijs, zullen we steeds opnieuw de afweging maken of we dit verantwoord achten. U wordt daarover geïnformeerd.

Verder volgen we de informatie en de instructies van de overheid en in het bijzonder van het RIVM en de GGD op hun websites. Mocht de overheid verdergaande maatregelen nemen, dan volgen wij die vanzelfsprekend op. De informatie aan ouders, verzorgers en leerlingen verloopt via de gebruikelijke kanalen.